OBS før montering - Generatorer

  • Kontroller at batteri er driftklar og i orden.
  • Kontroller at remmen er i orden og tilpas stram
  • Kontroller alle forbindelser er korrekt tilsluttet og fri for korrosion.
  • Kontroller at motoren ikke spilder olie på generatoren.

Afbryd aldrig generatorens forbindelser under drift.

Svejsning på køretøjet må kun finde sted, hvis generatorens batteri-forbindelser er afmonteret.

Hotline

Teknisk hotline: 87 206 210

Din partner i renoverede autodele

Effektiv produktion - Kort leveringstid

Miljømæssige fordele

Refabrikation tager hensyn til miljøet